Отключване и сервиз на сейфове и каси

Сейфовете и касите се използват за съхранение на ценности, документи, оръжие и т.н.. Поради тази причина производителите се стремят да са много добре защитени от посегателства. Да бъдат възможно най-трудни за отключване и разбиване. Има най-различни по степен на сигурност и нужда каси на пазара. В банковото оборудване в сейфовете и трезорите се влагат най-сложните системи за заключване. Използват се както механично заключване с ключове и шифри, така и електронно със забавени времеви зони за отваряне. По този начин трезора се отваря едва след определено време след въвеждане на кода на клавиатурата. Такива системи са влагат и в касите за лично ползване от най-висок клас. Монтират се съвкупност от механизми, които при опит за взлом се задействат и блокират вратата в няколко точки. По този начин отварянето на сейфа става изключително трудно. В нашия екип има специалисти по отключване и сервиз на сейфове и каси.

Разполагаме с инструменти и умения за отключването им. Разбира се, не всяка ключалка или механичен и електронен шифър позволяват чисто отключване. Понякога се налага да се прибегне до унищожаване, а от там и до смяна или ремонт на заключващия механизъм.

Извършваме поддръжка, ремонт, смяна и прекодиране на бравите на каси. Предлагаме, монтираме и прекодираме механични и електронни шифри на сейфове.